Vadistanbul 2B Ofis,İstanbul
info@etz.com.tr

KİMLER KATILMALI?


Eğitim Teknolojileri Zirvesi (ETZ) 2018, eğitimin bugününü geleceğini takip eden eğitim kurumlarını, iş dünyasını, medyayı, öğrencileri ve velileri bir araya getiriyor.